نام کاربری
رمز ورود
آیا می دانید ؟
حریم خصوصی

هنگامی که شما با نام کاربری خود وارد سایت می شوید، ما اطلاعات شخصی شما همچون پست الکترونیک و رمز عبورتان را ذخیره می کنیم.
ما همچنین URL های که به سایت ما لینک داده اید، آدرس آی پی شما، مشخصات مرورگر شما را نیز نگهداری می کنیم، تمام آنچه که ذخیره می گردد بدون نام و بدون دربر داشتن مشخصات شخصی کاربران می باشد.
حریم خصوصی کاربران چیزیست که ما به طور جدی از آن محافظت می کنیم.
ما هرگز این اطلاعات را پخش نمی کنیم و یا بفروش نمی رسانیم(مگر در مواردی که قانون تعیین کند).